Kombivagn

Kombivagnen är tillverkad rörprofil som är galvaniserad. Övre delen är en plastback som går att fälla bakåt. Undre delen är en plastback som går att fälla uppåt, på så vis blir vagnen mycket smal, och tar liten plats när den är hopskjuten med andra vagnar av samma tillverkning. På vagnen finns ett myntlås avsett för fem- och tiokronor!
 
MÅtt [ L×B×H ] i mm

Vagnens mått: 850×800×900
Stora lådan: 800×600×200
Lilla lådan: 600×400×150
Hjul: Helgjutna, ledbara, lagrade hjul.
Dimension 150 mm.
HEM | KONTAKT   ·   Amplar | Brunnslockslyft | Grill | Kombivagn | Ogräsrensare | Pedistal | Rökätare | Transportskrinda |
Gångbord | Smal Trädgårdsvagn